Spacer oraz zwiedzanie Muzeum Witrażu

Wyjście rozpocznie się od spaceru do kilku miejsc z ciekawymi witrażami w naszym mieście, a następnie odwiedzimy Muzeum Witrażu

Wyjście w ramach cyklu zajęć Szkoła seniora

24.09.2019 wtorek godz. 10:30 – 12:30

miejsce spotkania:  Rynek Główny, pod pomnikiem Adama Mickiewicza

prowadzący: Aleksandra Bukowska

Najbliższe wydarzenia